Jornades Gastronòmiques Arrels

Amb motiu de la segona edició d’Arrels, fira del producte local i cuina de Menorca, que es celebrarà  els propers dies 14-15 d’abril al recinte firal de Maó, el Consell Insular de Menorca organitza  les Jornades Gastronòmiques “Arrels” del dia 6 al dia 15 d’abril.

En aquestes jornades, els restaurants que hi participin oferiran un “Menú Arrels”, de plats fets amb producte local i, preferiblement, de temporada.  Aquesta iniciativa forma part de les activitats de promoció de la fira Arrels,  que té per objectiu posar en valor el producte local i de qualitat de la nostra illa així com la seua cuina. La inscripció és totalment  gratuita.

PER QUÉ TE POT INTERESSAR PARTICIPAR A LES JORNADES?

  • Contribueixes a promocionar el producte local i la gastronomía de Menorca, i donar valor al nostre patrinomi culinari, al sector primari i a fomentar la cuina saludable, de qualitat i de proximitat.
  • Sense cap cost adicional, pots donar a conèixer el teu restaurant i la teva cuina, aconseguint nous clients, i benficiar-te de les promocions de l’esdeveniment de les entitats que ho organitzen.

CONDICIONS D E PARTICIPACIÓ

  1. Productes i ingredients. El menú haurà de elaborar-se amb els productes de Menorca, encara que, excepcionalment, es podrán emprar alguns ingredients accesoris que no siguin locals, sempre que sigui impossible trobar-los a l’illa.
  2. Tipos de menú i preu. Els restaurants participants tindràn llibertat en quant al format dels menus (primer, segon i postres a elegir; menú degustació, plat del dia, etc); i en quant al preu.
  3. Material gràfic. La organització elaborarà el següent material gràfic, que es facilitarà als restaurants per tal que ho puguin emprar a la promoció i información de les jornades.
  • Cartell de les jornades, amb  imatges i dades informatives
  • Folletó amb els restaurants participants, amb els menus i preus que ofereixen
  • Menú: una plantilla o model de menú, amb imatges i textos referents a la jornada.

      4. Promoció i difusió. L'organització fará les accions de publicitat i comunicació necessaries, tant pels mitjans convencionals com a              les webs i xarxes socials, per tal que l’esdeveniment sigui conegut.

      5. Informació i estadística. Per valorar l’impacte de les jornades, els restaurants participants hauràn de facilitar la informació que la            organització els hi requereixi en relació als productes emprats, menús servits, etc.

A títol informatiu, es pot consultar tota la informació referent al producte de Menorca i de temporada a la web: Agroxerxa 

Si vols participar a les jornades, emplena la fitxa de participació i envía-la per mail a conchi.massegosa@cime.es abans de dia 16 de març. Per qualsevol consulta pots telefonar a Conchi Massegosa al 971356868 ext. 2325 o al móvil 680532183

Aquí tens la FITXA DE PARTICIPACIÓJornades Gastro Arrels fitxa participacio

Puede que también te interese

Compartir:

Esta web es propiedad de Cómete Menorca C.B., con dirección C/ Pou de torn, 8 | 07760 Ciutadella de Menorca | Illes Balears | Spain y NIF E57441941.

Política de enlaces

Los links o enlaces con otras páginas web que aparezcan en las páginas de https://www.cometemenorca.com se ofrecen a efectos meramente informativos al usuario, por lo que https://www.cometemenorca.com no se responsabiliza sobre los productos, servicios o contenidos que se oferten o suministren en las páginas de destino ubicados en otro dominio.

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

Todo el material que aparece en https://www.cometemenorca.com pertenece a Cómete Menorca C.B. y está protegido por los derechos de propiedad intelectual tal como se establece en la LPI. Cualquier uso no autorizado de forma expresa se entenderá como vulneración a estos derechos y podría dar lugar a las sanciones pertinentes. Queda, por tanto, prohibida la reproducción, explotación, alteración, distribución y difusión pública de los contenidos de esta web sin los perceptivos permisos del autor.

Protección de Datos o Política de Tratamiento de Datos de Carácter Personal

Los datos proporcionados a través de la Web son almacenados en un fichero de datos propiedad de Cómete Menorca C.B. que ha sido declarado, como es perceptivo, en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de estos datos será exclusivamente para realizar la contratación del servicio solicitado y para notificación posterior de promociones o servicios en el ámbito de la propia empresa. En ningún caso serán cedidos a terceras personas o empresas, salvo las exigidas por la Ley o empresas asociadas o colaboradores de Cómete Menorca C.B.. Los ficheros podrán ser tratados por empresas encargadas de tratamientos de datos y alojamientos Web. Estos proveedores han suscrito contrato de servicios en el que se comprometen a las mismas condiciones de tratamiento que impone Cómete Menorca C.B. tal como exige la LOPD.

Nuestro sistema utiliza Cookies. Compruebe nuestra política de uso.

Jurisdicción y leyes aplicables

El usuario acepta que la legislación aplicable al funcionamiento de este servicio es la española. Cualquier controversia sobre la interpretación o aplicación de estas cláusulas serán competencia de los Jueces y Tribunales del domicilio del consumidor. En caso de clientes residentes fuera del estado español los tribunales competentes serán los de Menorca.